Informace o přepravě

Společnost TAXI IMPULS PLUS Brno, spol. s r.o., IČ:60735597, (dále jen TOP1TAXI) provozuje službu „taxidispečink“ – zprostředkovává zajištění přepravy osob, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných, prostřednictvím svých smluvních řidičů.